Innovaatiokilpailu Uutisraivaaja

Tarkoitus

Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-kilpailussa etsitään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia journalistisia projekteja, jotka soveltavat uusia teknologioita. Kilpailun tavoite on uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia.

Journalistinen projekti voi olla uutisjuttu, featureartikkeli tai muu hakijan itsensä määrittelemä lajityyppi. Tekijät voivat myydä ja julkaista projektien tuloksena syntyvät tuotokset valitsemassaan mediassa (esim. sanomalehti, radio tai tv). Kilpailun myöntämällä rahoituksella toteutetun projektin tulee lisäksi olla vapaasti kaikkien saatavilla (ei voi olla esim. maksumuurin takana). Tällöin projekti hyödyttää koko yhteisöä, ei vain yhtä lehteä.

Uudet teknologiat tarkoittavat mitä tahansa uutta teknologiaa, joka tukee Uutisraivaaja-hakemuksessa esitetyn journalistisen projektin tavoitteita. Uusi teknologia voi olla esimerkiksi tekoälyn soveltamista journalistiseen projektiin, rikastettua tai virtuaalista todellisuutta journalismissa, droonikuvauksen käyttöä journalismissa, innovatiivisia visualisointeja, infografiikoita. Hankkeelle on eduksi, jos siinä käytettyä teknologiaa voidaan käyttää muissakin journalistisissa hankkeissa.

Kilpailu on kaikille avoin. Siihen voivat osallistua vähintään kahden henkilön muodostamat työparit, ryhmät, yhdistykset, järjestöt ja yritykset. Uutisraivaaja-kilpailussa haluamme kannustaa niin kokeneita kuin uusia tekijöitä.

Kilpailuun hakeminen

Uutisraivaaja-kilpailuun osallistutaan jättämällä hakemus, jossa kuvataan journalistisen projektin tavoitteet, toteutusvaiheet, budjetti ja julkaisukanava. Esiraati arvioi ensin hakemukset ja tuomaristo tekee lopulliset päätökset.

Tuomariston päätöksellä hakijat saavat rahoituksen, jonka avulla he toteuttavat projektinsa. Tekijät voivat myydä ja julkaista projektien tuloksena syntyvät tuotokset valitsemassaan mediassa. Uutisraivaaja-rahoituksella toteutettujen juttujen tulee kuitenkin lisäksi olla vapaasti luettavissa internetissä ilman, että käyttäjän tarvitsee niistä maksaa, eli ne eivät voi olla ns. maksumuurin takana.

Aikataulu

Vuoden 2023 kilpailu on päättynyt. Voittajat julkistettiin 15.5.2023.

Rahoitussumma

Hakijat liittävät hakemukseensa budjetin, jossa he erittelevät rahoituksen käytön. Vuoden 2023 kilpailussa enimmäissumma oli enimmillään 50 000 euroa.

Rahoitusta voi hakea mm. projektin aiheuttamiin kuluihin kuten matkakuluihin, teknologian kehittämiseen ja integrointiin liittyviin kuluihin sekä tekijöiden työskentelypalkkioihin. Jos rahoitusta haetaan työskentelypalkkioihin, on työskentelyn projektissa oltava kokoaikaista ajalta, jolle palkkiota maksetaan. Esimerkiksi jos hakee työskentelypalkkiota kolmelle kuukaudelle, on työskenneltävä projektissa kokoaikaisesti tuon kolmen kuukauden ajan.

Uutisraivaaja-kilpailun taustaa

Helsingin Sanomain Säätiö on järjestänyt Uutisraivaaja-kilpailun vuodesta 2010 lähtien. Voit tutustua aiempiin voittajiin ja finalisteihin täällä.

Vuonna 2023 järjestetty seitsemäs Uutisraivaaja-kilpailu oli yksivaiheinen, eli kilpailussa ei ollut finalistivaihetta. Tuomaristo kuitenkin sparraa kilpailijoita tarpeen mukaan.


 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä kilpailusta

Mikä on Uutisraivaaja-kilpailu?

Uutisraivaaja on Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu. Kilpailussa etsitään journalistisia projekteja, joissa käytetään uutta teknologiaa. Kilpailun voittajat toteuttavat projektinsa kilpailussa jaettavalla rahasummalla.

Kilpailuun osallistutaan hakemuksella, jossa kuvataan journalistinen projekti ja sen tavoitteet. Vuoden 2023 haku päättyi 12.4.2023, ja voittajat julkistettiin 15.5.2023. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn.

Kilpailun alkuperäinen esikuva on amerikkalaisen John S. and James L. Knight Foundationin Knight News Challenge -kilpailu.

Miksi Helsingin Sanomain Säätiö perusti Uutisraivaaja-kilpailun?

Nykyisessä media-alan murroksessa tarvitaan kokeiluja, joissa uusia teknologioita käytetään journalistisissa projekteissa. Helsingin Sanomain Säätiö haluaa Uutisraivaaja-kilpailullaan edistää alan innovatiivisuutta ja kehitystä.

Voiko Helsingin Sanomain Säätiö käyttää tai toteuttaa saamiaan ideoita?

Helsingin Sanomain Säätiö ei kerro eteenpäin, käytä tai toteuta Uutisraivaaja-kilpailuun lähetettyjä hakemuksia, projekteja tai ideoita. Kilpailun tarkoitus on löytää parhaat journalistiset projektit, joille Helsingin Sanomain Säätiö voi myöntää toteutusrahaa.

Säätiö voi julkaista rahoituksen saaneita juttuprojekteja verkkosivuillaan, mutta asiasta sovitaan aina erikseen rahoituksen saajan kanssa.

Avoimuus ja projekteista oppiminen

Uutisraivaaja kannustaa avoimuuteen ja opitun jakamiseen projektin toteutuksessa. Rahoituksen saajat kertovat projektinsa etenemisestä Uutisraivaaja-blogissa. Näin he jakavat tietoa oppimastaan, mikä toimii suomalaisen journalismin ja tiedonvälityksen kehittymisen eduksi.

 

Aikataulu

Miten kilpailu etenee?

Vuoden 2023 hakuaika päättyi 12.4.2023, ja kilpailun voittajat julkistettiin 15.5.2023.

Mitä tarkoitetaan Uutisraivaaja-kaudella (ks. hakemuslomake)?

Uutisraivaaja-kaudella tarkoitetaan työkautta, joka rahoitetaan Uutisraivaaja-rahalla. Toukokuussa 2023 rahoituksen saaneiden projektien tulee valmistua toukokuun 2024 loppuun mennessä.

 

Kriteerit

  1. Hakemuksessa esitetyn journalistisen projektin aiheen tulee olla yhteiskunnallisesti merkittävä.
  2. Esitetyn projektin tulee olla uraauurtava ja edistää tiedonvälitystä.
  3. Projektissa käytetyn teknologian tulee tukea journalistisia tavoitteita.
  4. Tuloksena syntyvän projektin tulee olla maksuttomasti luettavissa internetissä.

Kilpailu on avoin kaikille. Siihen voivat osallistua vähintään kahden henkilön muodostamat työparit, ryhmät, yhdistykset, järjestöt ja yritykset. Uutisraivaaja-kilpailussa haluamme kannustaa niin kokeneita kuin uusia tekijöitä. Hakemuksen kieli on suomi tai englanti.

Vähintään yhden ryhmän jäsenistä pitää olla täysi-ikäinen ja ainakin yhdellä ryhmän hakijoista tulee olla kotipaikka Suomessa. Jos kilpailuun hakija on yritys, yrityksen tulee olla perustettu hakemuksen jättämiseen mennessä.

 

Keitä tuomarit ovat?

Tuomaristo 2023

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Sanoma, tuomariston puheenjohtaja

Apulaisprofessori Tanja Aitamurto, Illinois’n yliopisto, Chicago

Toimitusjohtaja Maija Itkonen, Onego Bio

Yliasiamies Ulla Koski, Helsingin Sanomain Säätiö

Johtaja, journalistinen kehitys Esa Mäkinen, Helsingin Sanomat

Journalistiikan työelämäprofessori Johanna Vehkoo, Tampereen yliopisto

 

Esiraati 2023

Johtaja David Cohn, Alpha Group (T&K)

Apulaisprofessori Wendy Norris, Nazareth College, New York

Ville Sundberg, Kihappin perustaja

Apulaisprofessori Turo Uskali, Jyväskylän yliopisto

Apulaisprofessori Tanja Aitamurto, Illinois’n yliopisto, Chicago, esiraadin puheenjohtaja

 

Kuka voi hakea?

Kuka voi osallistua kilpailuun?

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa ammattiin tai koulutustaustaan katsomatta. Kilpailu on siis avoin kaikille. Uutisraivaaja-kilpailussa haluamme kannustaa niin kokeneita kuin uusia tekijöitä. Siihen voivat osallistua vähintään kahden henkilön muodostamat työparit, ryhmät, yhdistykset, järjestöt ja yritykset. Yrityksen tulee olla perustettu ennen kilpailuun osallistumista. Jos hanketta esittää ryhmä, yhden ryhmän jäsenistä tulee olla vähintään 18-vuotias ja vähintään yhdellä ryhmän hakijoista tulee olla kotipaikka Suomessa.

Kilpailuun voi osallistua useammalla eri hakemuksella tai useammassa eri tiimissä.

Asun ulkomailla. Voinko osallistua kilpailuun?

Voit osallistua, jos sinulla tai ainakin yhdellä ryhmän hakijoista on kotipaikka Suomessa.

En ole suomalainen enkä puhu suomea. Voinko osallistua kilpailuun?

Voit. Hakemuksen voi jättää suomeksi tai englanniksi.

Voiko kilpailuun hakea myös yritys?

Kyllä, ehdottomasti, kunhan idea täyttää kilpailun kriteerit. Kilpailu on avoin kaikille, toisin kuin moni muu rahoituskanava. Yrityksen tulee olla perustettu ennen kilpailuun osallistumista.

Voinko hakea yhdessä organisaation tai yrityksen kanssa?

Totta kai, kannustamme hakijoita yhteistyöhön.

Olen töissä sanomalehdessä, ja ideani liittyy sanomalehden kommentointijärjestelmän parantamiseen. Voinko hakea kilpailuun ja toteuttaa ideani osana lehteäni?

Kyllä voit. Ota kuitenkin huomioon, että kilpailun myöntämällä rahoituksella toteutetun projektin tulee lisäksi olla vapaasti kaikkien saatavilla (ei voi olla esim. maksumuurin takana). Tällöin työsi hyödyttää koko yhteisöä, ei vain yhtä lehteä.

Ideani ei ole kallis toteuttaa. Voinko silti hakea?

Ehdottomasti! Voit hakea myös pienempää summaa ja menestyä.

En tiedä teknologiasta mitään. Voinko silti hakea?

Totta kai. Ideasi ratkaisee. Sinun kannattaa kuitenkin selvittää teknologiaan liittyviä ydinkysymyksiä hakemustasi varten. Kannattaa myös pyrkiä saamaan tiimiisi jäseniä, jotka tietävät teknologiasta. On tärkeää, että hakemuksessasi esitetty projekti on toteuttavissa nopeasti.

 

Hakemus

Haluan osallistua kilpailuun. Mitä teen?

Lue näillä verkkosivuilla olevat tiedot kilpailusta ja täytä hakemuslomake. Haku Uutisraivaajaan tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Millainen on hyvä hakemus?

Hakemuksessa esitetyn journalistisen projektin aiheen tulee olla yhteiskunnallisesti merkittävä.

Idea on uraauurtava ja edistää tiedonvälitystä. Projektissa käytetyn teknologian tulee tukea journalistisia tavoitteita.

Hakemuksesi on selkeä, naseva ja asiantunteva ja se osoittaa perehtyneisyyttä idean toiminta-alueeseen. Toteutussuunnitelma on realistinen ja osoittaa, että projekti on toteuttavissa nopeasti.

Auttaako Helsingin Sanomain Säätiö idean suunnittelussa ja liiketoimintasuunnitelman tekemisessä?

Ei, se sinun täytyy tehdä itse. Sinä olet ideasi asiantuntija. Kannustamme sinua verkostoitumaan hakemusvaiheessa eri alojen asiantuntijoiden, kuten teknologiaosaajien kanssa, jotta osaat tehdä asiantuntevan hakemuksen.

Hakemukseen vaadittua budjettia varten kannattaa selvittää esitetyn idean kustannukset mahdollisimman tarkasti. Haluamme tietää, mihin raha menee.

 

Rahoituksesta

Paljonko voittaja tai voittajat saavat rahaa?

Vuoden 2023 kilpailussa myönnettävä summa oli enimmillään 50 000 euroa.

Mikäli Uutisraivaaja-kilpailuun tulevista hakemuksista mikään ei täytä Helsingin Sanomain Säätiön asettamia kriteereitä, voidaan palkintoraha jättää kokonaan jakamatta.

Mitä kilpailun rahoitus kattaa?

Rahoitus kattaa hakemuksessa esitetyn hankkeen toteuttamisesta syntyviä kuluja, kuten matkakuluja, tiedonhankkimiskuluja ja teknologian kehittämisen kuluja. Kerro hakemuksessasi, mihin aiot rahoitusta käyttää.

Mitä jos projektini saa rahoituksen, mutta en esimerkiksi sairastumisen takia voikaan toteuttaa hankettani?

Voittajat solmivat Helsingin Sanomain Säätiön kanssa sopimuksen, jossa he sitoutuvat toteuttamaan suunnitelmansa saamallaan rahasummalla. Mikäli hanke ei valmistu sovitusti, säätiöllä on mahdollisuus periä osa projektirahasta takaisin.

Mihin rahaa voi käyttää?

Summa on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Palkinnon saaja sitoutuu käyttämään rahan suunnitelmansa toteuttamiseen.

Jos voitan Uutisraivaaja-kilpailun, pitääkö minun lopettaa päivätyöni?

Ei tarvitse, jos pystyt toteuttamaan hankkeesi muutoinkin. Kunnianhimoisimmat hankkeet tosin todennäköisesti vaativat paitsi henkistä myös ajallista omistautumista. Jos haet rahoitusta työskentelypalkkioon, sinun on työskenneltävä projektissa kokopäivätoimisesti palkkion nostamisen aikana.

 

Tekijänoikeudet, IP-oikeudet (aineettoman omaisuuden oikeudet) ja luottamuksellisuus

Kuka omistaa Uutisraivaajaan lähetetyissä hakemuksissa esitetyt hankkeet ja palkitut hankkeet?

Hankkeen esittäjä. Helsingin Sanomain Säätiö ei omista esitettyjen hankkeiden tekijänoikeuksia tai muita IP-oikeuksia, vaan ne kuuluvat idean keksijälle.

Ketkä lukevat hakemukseni?

Helsingin Sanomain Säätiön työntekijät, kilpailun esiraati sekä tuomarit. Kaikilla on vaitiolovelvollisuus, joka sitoo heitä kertomasta hakemuksissa esitettyjä ideoita eteenpäin. Vaitiolovelvollisuus on varmistettu kirjallisella sopimuksella.

Uutisraivaaja-kilpailun tietosuojakäytäntöihin voi tutustua täällä.

 

Verotus

Uutisraivaaja-kilpailusta maksettava kehitysraha/palkintoraha ei poikkea muista säätiön myöntämistä apurahoista. Apurahansaajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat. Säätiöt ja rahastot ry:n sivuilta löytyy lisää verotukseen liittyviä ohjeita.

 

Palaute

Saavatko hakijat palautetta hakemuksestaan?

Kaikille hakijoille ei valitettavasti voida antaa palautetta hakemuksista.