Minkä tahansa startupin perustaminen tuo mukanaan liudan kysymyksiä. Vielä enemmän kysymyksiä nousee esiin, jos startup mieltää itsensä journalistiseksi tai vähintäänkin journalismiin liittyväksi.

Olemme Scoopinionissa viimeisen puolen vuoden ajan miettineet miten itse määrittelemme itsemme. Ymmärrettävää, onhan ilman selkeää identiteettiä eläminen väistämättäkin turhauttavaa. Kaksi asiaa ovat kuitenkin olleet koko ajan selviä: Haluamme tehdä merkityksellisen start-upin ja haluamme mahdollistaa laatujournalismin menestymisen.

Meille Scoopinion edustaa uutta ja tuoreinta etappia journalismin historiassa. Toimittajien, toimitussihteerien, kuvittajien jne. lisäksi erilaiset, usein virtuaalisetkin, palvelut ovat tulleet jäädäkseen journalismin tarinaan. Näiden palveluiden mukana journalismin tarinaan ovat tulleet myös ohjelmoijat ja suunnittelijat. Niin paljon on tiedonvälitys muuttunut, että uusia rakenteita tarvitaan jatkuvasti enemmän. Muuten käy helposti niin, että laatu korvautuu määrällä, eikä lukija enää löydä mielekästä sisältöä. Sitä tuskin monikaan toivoo.

Kuluneiden parin vuoden aikana keskustelu kuratoinnista tiedon ja myös journalismin suhteen on noussut valtavasti. Tarve löytää merkityksellinen merkityksettömän joukosta on alati kasvava. Perinteiset mediatalot pyrkivät tarjoamaan yhä parempia palveluita, joiden avulla lukija voi löytää häntä kiinnostavat uutiset. Startupit ovat mediatalojen ohella yksi tapa kehittää lisää palveluita, joiden avulla lukijat löytävät parhaat ja itseään kiinnostavat tarinat.

Journalismi ei siis tarkoita vain journalismin kirjoittamista, vaan journalismin ymmärtämistä laajasti asiakkaan palvelemisena. Meille journalistisuus ei ole vain tiedon kuratointia, vaan myös uskoa paremman journalismin lukemisen ja tekemisen puolesta. Siksi Scoopinion on perinjuurin journalistinen startup. Ja haluamme sen olevan sellainen myös tulevaisuudessa.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment