Topicalio on applikaatiosukupolven tapa pysyä kärryillä ajankohtaisista valtakunnan ja paikallisen tason yhteiskunnallisista aiheista. Se alentaa kiinnostumisen kynnystä herättein sekä esittämällä sisällön visuaalisesti, pelillisesti ja omakohtaisesti. Palvelu yhdistää yleisön, päättäjät ja taustavaikuttajat aiheiden kautta. Topicalio on siis kuin politiikan LinkedIn: vaikuttajat meritoituvat tekojensa kautta ja samalla näkevät, millaisilla näkemyksillä on nostetta.

topicalio_01
Palvelun ratkaisemat ongelmat ovat globaaleja ja kasvuyritykselle kiinnostavia; nuoremman sukupolven ja politiikan välinen kasvava kuilu, osallistaminen ja digitalisoituminen ovat isoja trendejä ja palvelulla on tarjottavaa niin poliitikoille, julkisyhteisöille kuin yrityksillekin. Tuote julkistetaankin kasvuyritykselle sopivasti Slush-tapahtuman aikaan!

Miten Topicalio muotoutui?

Uutisraivaaja-finaalikauden aikana projekti pääsi huimasti eteenpäin. Palvelun prototyyppi sekä kilpailun kautta avautuneet ovet mahdollistivat monipuolisen palautteen saamisen sekä uusia yhteistyösuhteita. Uusi versio onkin nyt valmis pilotoitavaksi, ja näissä keskusteluissa ollaan pitkällä jo useamman kiinnostuneen kunnan kanssa.

Kohderyhmää (applarisukupolvi) varten konseptista piti tehdä kiinnostavampi ja lähteä olettamuksesta että käyttäjät eivät välttämättä tietoisesti etsiydy selaamaan aiheita. Ratkaisuna näihin toimivat sovelluksen “pelimäinen” 3D-näkymä sekä herätteet – riittää että käyttäjä on joskus asentanut sovelluksen, ja heille voidaan ohjata herätteitä myöhemmin kohdennetusti.

Sovelluksen herätteet tuovat käyttäjät takaisin n. 1-2 viikon välein.

Sovelluksen herätteet tuovat käyttäjät takaisin n. 1-2 viikon välein.

Hauska UX konsepti ”tosielämän Simcity” on saanut hyvää palautetta.

Hauska UX konsepti ”tosielämän Simcity” on saanut hyvää palautetta.

Pelillinen – luomalla tai kannattamalla suosittua skenaariota nouset tasolla.

Pelillinen – luomalla tai kannattamalla suosittua skenaariota nouset tasolla.

Asioiden ja toimijoiden yhteys antaa asioille kasvot sekä meritoi.

Asioiden ja toimijoiden yhteys antaa asioille kasvot sekä meritoi.

Alkuperäisestä konseptista säilytettiin asioiden ja ihmisten yhteys, sillä tämä oli yksi niistä asioista jotka Topicalio-konseptissa alunperin kiinnittivät mielenkiinnon. Monet haastattelemamme poliitikot sanoivat että erityisesti vaalien aikaan he voisivat jopa maksaa “politiikan LinkedIn”-tyyppisestä palvelusta missä voisi tulla tunnetuksi tiettyjen asioiden (esim. pyöräilyn edistäminen) aikaansaavana puolestapuhujana.

topicalio_06Koska kyseessä on uudenlainen tapa vaikuttaa, osana pelillistä konseptia myöskin maallikot voivat meritoitua samalle viivalle ammattipoliitikkojen kanssa, joko omina itsenään tai kansalaisjärjestöjen kautta.

Avointa dataa ja osallistamista

Topicalio ammentaa paljon avoimesta datasta, mitä onkin kiitettävästi tehty saataville viimeaikoina. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää datan reaaliaikaisuuden ja lähestyttävyyden kanssa. Päätösdata avautuu yleensä vasta jälkikäteen ja on usein varsin vaikeaselkoista – tähän halusimme muutoksen.

topicalio_07Osana projektia rakensimme konseptin millä voi osallistaa ihmisiä paikallisten asioiden kautta. Palkkasimme kesätyöntekijäksi lukiolaisen, jonka tehtävänä oli sekä poimia datasta tärkeimpiä asioita sekä selkokielistää aiheita. Tämä konsepti osoittautui mielekkääksi työn tekemiseksi ja tuotti myös hyvää dataa jota projekti voi tarjota myös takaisin yhteisöille.

Osallistaminen on tärkeä teema kunnallisessa päätöksenteossa ja aiommekin pilotoida konseptia asukastyöpajoissa laajemmin!

Kohti finaalia

Seuraavaksi käännämme katseemme jännittävään finaalipäivään 17.9. Olemme tehneet parhaamme ollaksemme valmiita itse päivään sekä sen jälkeiseen aikaan – tuote on valmiina pilotoitavaksi, kasvusuunnitelma on valmis toteutettavaksi ja tiimi on valmiina sen toteuttamaan!

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment