Voitimme syksyllä 2015 Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun Kukan pilottiversiolla 1.0, jonka rakensimme ratkaisemaan median moniäänisyyden ongelman. Ongelmaa kuvaa hyvin esimerkiksi se, että talouskeskustelua hallitsee Suomen päämedioissa vain muutama pankkiekonomisti, ja kaikista taloutta kommentoinneista vain häviävän pieni prosentti on naisia.

Voiton jälkeen veimme konseptiamme eteenpäin ja viime huhtikuussa saimme valmiiksi uuden pilotin, jota kutsumme nimellä Kuka 2.0. Tavoitteena oli testata Kukan toimivuutta konseptina ja alustana laajemmin kuin kilpailun aikana oli toteutettu. Ensimmäistä versiota pilotoineet talousasiantuntijat ja -toimittajat saivat seuraansa Suomen johtavia yhteiskuntatieteiden asiantuntijoita sekä toimittajien joukko laajeni kansallisista medioista myös maakuntiin. Pilotoimassa oli valikoitu joukko ihmisiä kuudesta yliopistosta, viidestä tutkimuspainotteisesta asiantuntijaorganisaatiosta, kahdesta yrityksestä ja kymmenestä eri mediasta.

 .

.

Käytännössä tavoitteemme oli oppia, miten suunnittelemamme ominaisuudet otetaan käyttöön, miten ne toimivat ja mitä voimme vielä parantaa. Halusimme pilotin aikana ymmärtää myös vielä paremmin käyttäjiemme motivaatiota ja haasteita liittyen tiede- ja asiantuntijaviestintään ja asiantuntijoiden käyttöön journalismissa. Kutsuimme käyttäjät mukaan kehittämään Kukaa ja suunnittelemaan, miten voisimme Kukan avulla ratkaista ne käytännön ongelmat, jotka ovat olennaisimpia median moniäänisyyden kannalta.

Kukaan suunnitelluista ominaisuuksista testasimme hakua, asiantuntijaprofiilia ja näkökulmaheittoa. Haun kautta löytää asiantuntijoita heidän osaamisensa perusteella. Näkökulmaheitto on konsepti, jossa asiantuntija kertoo toimittajille mistä mediassa pitäisi puhua juuri nyt. Heiton avulla voi nostaa esille tärkeitä näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen, ehdottaa uusia raikkaita juttuideoita tai esitellä tuoreita tutkimuksia ja niiden tuloksia.

.

.

Pilotin aikana havainnoimme näiden ominaisuuksien käyttöä, seurasimme käyttäjäanalytiikkaa ja keräsimme jatkuvasti palautetta kymmeniltä toimittajilta, toimitusten esimiehiltä ja asiantuntijoilta. Lopuksi toimme käyttäjät yhteen yhteiskehittämistyöpajaan.

 

Mitä opimme? Tässä kolme tärkeintä asiaa:

 

Pilotin aikana asiantuntijat heittivät 121 kertaa


1. Heitto ihastuttaa

Heitot ovat saaneet innostuneen ja positiivisen vastaanoton niin toimittajilta kuin asiantuntijoiltakin. Näkökulmaheitto on asiantuntijan uusi, matalan kynnyksen kanava osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kertoa tutkimuksesta. Se on nopea tapa reagoida ajankohtaiseen keskusteluun ja herätellä toimittajia, ilman tiedotteen muodollisuutta ja raskasta rakennetta. Toimittajat löytävät uusia näkökulmia, asiantuntijoita ja juttuideoita. Heitot täydentävät myös asiantuntijan profiilia ja parantavat siten haun osuvuutta. Asiantuntijan heittoaktiivisuus korreloi suoraan hänen profiilinsa katselukertoihin. Seuraavaksi kehitämme heiton vuorovaikutteisuutta, esimerkiksi kokeilemalla yhteisheittoja ja toisten heittoihin reagoimista.

 

Pilotin aikana tehtiin 1136 hakua


2. Haku kaipaa volyymiä

Useille toimittajille haku on tärkeä ominaisuus. Asiantuntijoita tulee löytää jopa tunnin varoitusajalla, mutta jos aihe on tuntematon, mistä hyvän ja pätevän asiantuntijan löytää? Hausta löytyy jo nyt mielenkiintoisia uusia kasvoja, ja hakumme kehittyy sitä mukaan, mitä suuremman joukon ihmisiä tietokanta kattaa. Pilotin aikana asiantuntijamme olivat painottuneet eteenkin talous- ja yhteiskuntatieteisiin ja näissä aiheissa haku toimii jo erittäin hyvin. Haku ei kuitenkaan toimisi ilman kattavia asiantuntijaprofiileita, koska kynnys soittaa uudelle asiantuntijalle on korkea. Jotta kiireinen toimittaja käyttäisi hausta löytämäänsä asiantuntijaa, profiilista tulee löytyä sellaista tietoa, että luottamus asiantuntijan ja toimittajan välille syntyy profiilia lukemalla. Saimmekin paljon kiitosta mielenkiintoisista profiileista ja tuoreista kasvoista niiden takana. Tulevaisuudessa Kuka kokoaa yhteen vielä suuremman ja monimuotoisemman joukon eri alojen asiantuntijoita sekä tulee olemaan avoin.

 

Pilottiin osallistui 228 asiantuntijaa ja 143 toimittajaa


3. Kuka kokoaa yhteen

Pilotin aikana vahvistui käsityksemme Kukan käyttäjäryhmien monimuotoisuudesta. Kun pilotin jälkeen avaamme Kukan testiryhmän ulkopuolelle, haluamme, että Kukasta kehittyy dialoginen kohtauspaikka kaikille toimittajille ja asiantuntijoille. Kiireinen uutistoimittaja tarvitsee toimivaa ja kattavaa hakua, mutta ajankohtaisohjelmaa radiossa tuottava innostuu ideoista ja uusista äänistä. Asiantuntijoista jotkut haluavat vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiset taas haluavat osallistua mediakeskusteluun vain taustatietoja antamalla. Välillä asiantuntijoiden ja toimittajien yhteistyötä vaikeuttavat kiire, keskinäisen ymmärryksen puute sekä ristiriitaiset kannustimet. Pilotin aikana testasimme tiettyjä ominaisuuksia rajatulle käyttäjäryhmälle ja nyt haasteena on oppien vieminen käytäntöön, palvelemaan suurempaa ja sitä kautta vielä monimuotoisempaa käyttäjäkuntaa.

 

*


Mitä sitten teemme kaikella tällä tiedolla, jonka keräsimme pilotin aikana? Tällä hetkellä rakennamme Kukasta uutta dialogisempaa versiota, joka on tulevaisuuden avoin kohtauspaikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneita siitä mistä tuoreinta ja monimuotoisinta asiantuntijatietoa löytyy. Haluamme luoda Kukan käyttäjien välille uusia verkostoja ja antaa uutta ajateltavaa niin toimittajille, asiantuntijoille kuin organisaatioiden viestinnöille ja jatkossa myös päättäjille. Tule mukaan tekemään tiedosta äänekkäämpää!

P.S. Julkistamme Kukan avoimen version ensi vuoden alkupuolella, palamme silloin asiaan!

 

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment