Tiimi harjoittelemassa ennen kansalaistyöpajaa


Kansalaiskide-tiimin tavoitteena on tuoda perusteltu tieto toimittajien ja kansalaisten yhteisesti rakennettavaksi tietokiteiden muodossa. Käytännössä tietokiteet ovat tietoa jäsentäviä verkkosivuja. Niiden osallistavaa käyttöä pilotoidaan ensimmäisenä yhdessä Helsingin kaupungin
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman kanssa.

 

Tuoreet eduskuntavaalit paljastivat vahvoja tarinoita, jotka lisäävät vastakkainasettelua. Enää ei ole olemassa vain yhtä tarinaa, joka puhuttelisi kaikkia suomalaisia ja pitäisi yhteiskuntaa koossa. Kansa jakautuu ryhmiin, joilla on omat todellisuutensa sen sijaan, että tavoiteltaisiin yhteistä näkemystä eri vaihtoehdoista. Emme enää luota siihen, että yhteiskunnallinen keskustelu olisi rehellistä ja yhteistyö kaikkien etu. Mistä muutos johtuukaan, luottamus olisi tärkeä palauttaa.

Älypuhelinten ja sosiaalisen median aikakaudessa on paljon sekä hyvää että huonoa. Wikipedia perustettiin 2001, ja se on pitkälti määritellyt tietosanakirjan uudelleen, mutta poliittisissa keskusteluissa sitä ei hyödynnetä yhteisen tiedon lähteenä. Uudet verkkopalvelut voivat kuitenkin tulevaisuudessa mullistaa sen mitä tieto on, ja kuinka yhteiskunnallisia keskusteluita käydään.

 

Tietokiteet ja tiede 2.0

Uskomme siihen tai emme, hyödymme tieteestä päivittäin mm. lääkkeiden ja tietotekniikan kautta. Nykyisen tieteen vaikuttavuudessa on kuitenkin merkittävä ongelma, joka myös vähentää sen uskottavuutta. Tutkimustyö ja tieteellinen tieto pirstaloituvat tieteellisen julkaisemisen vuoksi: tutkijan uran kannalta tärkeintä on julkaisujen määrä, mikä hajottaa tulokset yksinään harhaanjohtaviksi tiedonmuruiksi.

Pirstaloitunut tieto näkyy yhteiskunnallisessa keskustelussa uutisina, joissa kerrotaan uusimmasta tutkimuskäänteestä mutta joista puuttuu kokonaiskuva. Poliitikot vetoavat mielellään näihin pirstaleisiin, joita löytyy lähes minkä tahansa näkemyksen tueksi.

Ratkaisumme on tietokide: verkkosivu, joka vastaa tiettyyn kysymykseen kokoamalla yhteen paikkaan relevantit tiedot ja lähteet, sekä argumentit ja vasta-argumentit. Tiedon lisääntyessä tietokide päivittyy, jolloin se on hyödyllinen työkalu niille, jotka haluavat hyödyntää ja ymmärtää parhaan saatavilla olevan tiedon.

Tietokide helpottaa myös tieteen tekemistä. Tieteen rahoitusta tulisikin ohjata nykyisestä tiedejulkaisemisesta tietokiteiden ylläpitoon.

 

Kansalaiskide: tiedon avoin yhteistuotanto

Julkinen keskustelu vilisee väitteitä siitä, miten asiat ovat ja mitä pitäisi tehdä olettaen, että kyseiset väitteet ovat totta. Samaan aikaan ihmisten mielissä ja sosiaalisessa mediassa pyörivät kysymykset nakertavat luottamusta tieteeseen, politiikkaan ja journalismiin. Verkkokeskusteluissa käydään samat väitteet ja perustelut läpi kerta toisensa jälkeen eikä väittelyissä päästä eteenpäin.

Eduskuntavaalien yhteydessä mm. Yle ja Faktabaari tekivät faktantarkistusta ehdokkaiden väittämistä. Voiko faktantarkistukseen luottaa? Faktantarkistuksen lopputuloksena syntyvissä artikkeleissa ei näy tiedon tuotantoprosessia. Miten voi luottaa siihen, että tarkistajat ovat ottaneet eri näkökulmat huomioon eivätkä ole puolueellisia johtopäätöksissään? Näkymättömissä olevia perusteluja ja johtopäätöksiin johtaneita prosesseja on mahdotonta kritisoida.

Kansalaiskide-tiimimme kehittää ratkaisun perustuen tiedon avoimeen yhteistuotantoon. Käytännössä laajennamme tietokiteiden käyttöalan tutkijoista ja asiantuntijoista kattamaan myös poliitikot, toimittajat ja kansalaiset niin, että perusteettomat epäilyt voidaan kumota ja tiede voi aiempaa paremmin vastata yhteiskunnallisesti relevantteihin kysymyksiin.

 

Toimintamalli kansalaiskeskusteluihin

Tietokiteitä voidaan tuottaa avoimen arvioinnin toimintamallin avulla (katso lyhyt video yllä). Toiminta vaatii kuitenkin perehtyneisyyttä asiaan ja työkaluihin, eivätkä prosessit ole suoraan sovellettavissa kansalaiskeskusteluihin. Siksi Kansalaiskide-projektin olennainen tehtävä on löytää kansalaisten yhteiskehittämiseen soveltuvat toimintamallit ja työkalut.

Tavoitteena on pystyä tuottamaan yhtä täsmällistä, jäsennettyä ja kritiikinkestävää sisältöä kuin esimerkiksi asiantuntijoiden tekemässä vaikutusten ennakkoarvioinnissa, jota tällä hetkellä käytetään poliittisten päätösten valmistelussa. Aiheena ovat kuitenkin kansalaisille tärkeät näkökulmat ja arvokysymykset.

Tämä vaatii pitkälle mietittyä fasilitointia. Kansalaisten näkökulmat ovat moniulotteisia ja usein alussa epämääräisiä. Kansalaiskide-projekti tarjoaa työkaluja aiheiden ja sisältöjen täsmentämiseen. Fasilitoinnin avulla keskusteluissa esiin tulevista näkökulmista voidaan rakentaa tietokiteitä: Kysymys tai kysymykset täsmentyvät ja mahdollisesti linkittyvät toisiinsa vaiheittain. Tieto muovataan tietokiteen rakenteen mukaisiksi osiksi (kysymys, vastaus, perustelut).

 

 

Parempaa keskustelua kestävästä liikkumisesta: Tietokide-työpaja torstaina 25.4.2019

Työpajoissa kehitämme tapoja jäsentää keskustelua, jotta sitä voidaan käyttää paremmin poliittisen päätöksenteon tukena. Kokeilemme erilaisia menetelmiä tietokiteisiin pohjautuvan faktapohjaisen dialogin edistämiseksi. Mitä helpommat ja selkeämmät ohjeet ja työkalut saamme, sitä vähemmän tarvitaan työlästä fasilitointia ja sitä enemmän pystytään tuottamaan tietoa kansalaisille tärkeistä asioista ja arvoista.

Ensimmäisessä työpajassa aiheena on kestävä liikkuminen. Tavoitteena on hahmottaa kestävään liikkumiseen liittyviä oleellisia kysymyksiä ja ristiriitoja. Tietokiteiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin eri liikkumisvalintojen vaikutuksia ilmastolle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Aika: to 25.4.2019 klo 17-19, kahvia tarjolla klo 16:30
Paikka: Maria01, Lapinlahdenkatu 16, Helsinki, rappu 2A, huone “Classroom” (2. krs)

Ilmoittaudu mukaan!

Seuraa projektin etenemistä

 

Kansalaiskide-tiimissä ovat Jouni Tuomisto, Kaisa Haverinen, Tuukka Hastrup, Anna Tuomainen, Tarmo Toikkanen, Sonja-Maria Ignatius ja Raimo Muurinen.

Uutisraivaaja-kilpailun finalisti, Kansalaiskide. Kuva: Matilda Gronow.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment