Uudistunut Uutisraivaaja-kilpailu käynnistyy: Haussa journalistisia projekteja
Helsingin Sanomain Säätiö varannut kilpailuun 250 000 euroa

Helsingin Sanomain Säätiö käynnistää kuudennen kerran Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun. Uudistuneessa kilpailussa etsitään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia journalistisia projekteja, jotka soveltavat uusia teknologioita. Aiempien kertojen tapaan kilpailun tavoite on uudistaa journalismia ja tiedonvälitystä sekä löytää uusia tapoja tehdä journalismia.

Uudet teknologiat tarkoittavat mitä tahansa uutta teknologiaa, joka tukee Uutisraivaaja-hakemuksessa esitetyn journalistisen projektin tavoitteita. Uusi teknologia voi olla esimerkiksi tekoälyn soveltamista journalistiseen projektiin, rikastettua tai virtuaalista todellisuutta journalismissa, droonikuvauksen käyttöä journalismissa tai innovatiivisia visualisointeja ja infografiikoita.

Helsingin Sanomain Säätiö on varannut Uutisraivaaja-kilpailun projektien toteuttamiseen kaikkiaan 250 000 euroa. Enimmäissumma yhtä projektia kohden on 30 000 euroa. Rahoitusta voi hakea mm. projektin aiheuttamiin kuluihin kuten matkakuluihin, teknologian kehittämiseen ja integrointiin liittyviin kuluihin sekä tekijöiden työskentelypalkkioihin.

Kilpailu on kaikille avoin. Siihen voivat osallistua vähintään kahden henkilön muodostamat työparit, ryhmät, yhdistykset, järjestöt ja yritykset.

“Nykyisessä media-alan murroksessa tarvitaan kokeiluja, joissa uusia teknologioita käytetään innovatiivisesti. Lisäksi haluamme tukea projekteja, jotka käsittelevät yhteiskunnallisesti merkittäviä ja ajankohtaisia aiheita. Uudistuneen rahoitusmallimme myötä voimme rahoittaa aiempaa useampia hankkeita”, sanoo yliasiamies Ulla Koski.

Uutisraivaaja-kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä kilpailun verkkosivuilla oleva hakemus 15.2.2021 klo 12.00 mennessä. Päätöksistä tiedotetaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Rahoitettujen projektien tulee valmistua ja tulla julkaistuiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Yliasiamies Ulla Koski, 040 73 11 507, [email protected]
Kilpailun koordinaattori Tanja Aitamurto, [email protected]

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment