Kouluryhmä Project Cavernan työpajassa Päivälehden museossa syksyllä 2021. Kuva: Cristóbal Osete

Sarjassamme Uutisraivaaja-alumni selvitämme vanhojen UR-finalistien ja -voittajien kisamuistoja. Yksi vuoden 2021 voittajista oli Project Caverna. Tiiu Tiilikainen kertoo hankkeen etenemisestä.

Mikä merkitys kilpailulla oli teille?

Miksi totuus näyttää menettäneen merkityksensä?

Uutisraivaaja-kilpailun ansiosta kokeellisten aktiviteettien mediakasvatuslaboratorio Project Caverna sai alkunsa. Osallistuimme kilpailuun henkilökohtaisen huolenaiheen motivoimana: epäuskon kasvu yhteiskunnassa. Meille oli alusta asti selvää, että halusimme pysähtyä miettimään väärän tiedon ja tietotulvan seurauksia demokraattisille yhteiskunnille. Pohdimme myös journalismin yhteiskunnallista merkitystä tänä päivänä ja sitä, mitä “totuus” tarkoittaa esimerkiksi filosofian, taiteen, tieteen tai itse journalismin näkökulmista.

Rahoituskauden aikana kuvasimme kolme kokeellista dokumenttielokuvaa, joissa pureuduimme yllä mainittuihin teemoihin alan ammattilaisten kanssa. Niiden pohjalta järjestimme yhteensä kymmenkunta workshopia Päivälehden museossa Helsingissä sekä Vapriikissa Tampereella yläkoulun oppilaille. Työpajoissa kehitimme ja testasimme nyt Mediakasvatusseuran verkkosivuilla kaikille saatavilla olevaa opetussuunnitelman mukaista materiaalipakettia. Kokeilimme myös suoratoistopalvelua nimeltä Twitch mahdollisena tilana striimata journalistista sisältöä ja pohtia hankkeen aikana heränneitä kysymyksiä.

Uutisraivaaja-kauden aikana olemme rakentaneet hankkeen perustaa, asettaneet uusia tavoitteita ja saaneet huimasti uusia ideoita laboratorion kehitykseen. Sen lisäksi, että Project Caverna on tiimimme ensimmäinen (tuli)koe koulutuksen maailmassa, on ollut mielenkiintoista tehdä se kahdessa täysin erilaisessa kontekstissa, Espanjassa ja Suomessa. Askel askeleelta olemme pystyneet piirtämään suurempaa kuvaa maiden koulutus- ja mediaympäristöjen samankaltaisuuksista sekä eroavaisuuksista.

Mitkä olivat merkittävimmät opit/onnistumiset rahoituskauden aikana, eli hanketta kehittäessänne?

Olemme ymmärtäneet tulevaisuuden medialukutaidon suuren haasteen: tarve poikkitieteelliselle lähestymistavalle ja uusille pedagogian muodoille, joiden avulla herättää uteliaisuus ja miettiä vaihtoehtoisia keinoja sisällön passiiviselle kuluttamiselle. Nämä ovat ensiaskeleita kriittisen asenteen pyörän käynnistämiseen. Vinkeistä väärää tietoa vastaan ei ole hyötyä, jos yksilöt eivät ole kiinnostuneita ja uteliaita aikansa ongelmista ja yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Saavutimme erittäin myönteisiä tuloksia käytännön toimilla, joita testasimme työpajoissa. Opettajien kommentit puhuvat erittäin positiivisesti opiskelijoiden taidoista reflektoida filosofisia ja monimutkaisia sisältöjä varhaisessa iässä. Näitä aiheita käsittelimme sekä dokumenttielokuvissa että työpajoissa. Saimme vahvistusta sille, että koulutuksen kaavoja on harkittava uudelleen ja uudet tavat lähestyä väärän tiedon sekä liikatiedon ongelmia hyperdigitalisoiduissa mediaympäristössä ovat tarpeen.

Entä mikä ei mennyt, kuten olitte suunnitelleet?

Pandemiasta huolimatta saavutimme kaikki suunnittelemamme etapit ja tavoitteet. Vaikka kaikki oli suunniteltu viimeistä mahdollista yksityiskohtaa myöten, hanke ja käsittelemämme teemat riuhtaisivat meidät mukaansa niin suurella vauhdilla, että hanke alkoi kasvaa ja kehittyä suuremmaksi kuin osasimme odottaakaan. Projektin navigointi oikeaa suuntaa kohden oli ajoittain haastavaa, mutta emme olleetkaan etsimässä oikoreittejä matkan varrella. Pienesti kurssia korjaamalla tavoitteet pysyivät kirkkaina edessä.

Mikä on projektinne tilanne nyt?

Uutisraivaaja-kauden jälkeen Project Caverna sai jatkoa Espanjassa. Suomen Madridin-instituutin ja Suomen Madridin-suurlähetystön rahoittamana käänsimme kaikki koulutusmateriaalit ja dokumenttielokuvat espanjaksi ja pidimme työpajoja kouluissa ja Centro del Carmen de Cultura Contemporánea -nykykulttuurikeskuksessa Valenciassa.

Jatkamalla laboratorion kokeellista toimintaa kehitimme työpajoihin uusia taiteelliseen tuotantoon perustuvia käytännön aktiviteetteja, joiden avulla pohdimme omia kognitiivisia kykyjämme hahmottaa, mikä on totta ja mikä on manipuloitu versio totuudesta.

Vuonna 2023 matkamme jatkuu ja valmistaudumme uusiin haasteisiin, uusiin teemoihin ja uusiin tapoihin lähestyä niitä. Jatkamme dokumentaarisen sisällön tuottamista nyky-yhteiskunnassa vallitsevien kimuranttien aiheiden kuten demokratian tilan, informaatiohäiriöiden ja disinformaation ympärille. Jatkamme myös kokeellisten aktiviteettien mediakasvatuslaboratorion kehitystä ja taistelua epäuskoa vastaan.

Project Cavernan etenemistä voi seurata osoitteessa https://projectcaverna.com.

 

 

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment