Sarjassamme Uutisraivaaja-alumni selvitämme vanhojen UR-finalistien ja -voittajien kisamuistoja. Yksi vuoden 2021 voittajista oli Long Playn algoritmitoimitus – juttuprojekti, jossa on tutkittu algoritmien toimintaa ja vastuullisuutta: kuka käyttää valtaa ja miten se näkyy tavallisten ihmisten elämässä? Johanna Vehkoo kertoo hankkeen etenemisestä.

Mikä merkitys kilpailulla oli teille?

Uutisraivaaja-voitto antoi pienelle verkkojulkaisulle mahdollisuuden kokeilla ensimmäisinä Suomessa algoritmien toiminnan tutkimista datatieteen ja journalismin yhteistyönä. Hankkeessa työskentelivät toimittaja-tuottaja Johanna Vehkoo, datatieteilijä Onni Aarne ja laskennallisen yhteiskuntatieteen yliopistonlehtori Matti Nelimarkka (HY). Myös tutkija Aleksi Knuutila toimi hankkeen neuvonantajana.

Algoritmit tekevät Suomessa jo esimerkiksi verotukseen, sosiaalietuuksiin ja oleskelulupiin liittyviä päätöksiä. Muissa maissa ne muun muassa avustavat tuomioistuimia ja ennustavat rikoksia tietyillä alueilla. Koko maailmassa ne määrittelevät, mitä näemme sosiaalisen median uutisvirroissamme.

Yrityksillä on tapana pitää algoritmejaan liikesalaisuuksina ja niiden toiminnan avaaminen läpinäkyvästi on hyvin harvinaista. Joskus on kuitenkin mahdollista päästä algoritmeihin käsiksi tutkimuksen ja journalismin keinojen avulla. Tätä tekee algorithmic accountability reporting, joka on journalismia algoritmien vastuullisuudesta.

Long Play halusi kokeilla tätä pilottiprojektina, jossa etsittiin ja kokeiltiin tapoja tutkia algoritmien toimintaa. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja erittäin ajankohtainen, mutta se vaatii sellaisia resursseja, joita pienillä toimituksilla – tuskin suurillakaan – ei normaalitilanteessa ole.

Mitkä olivat merkittävimmät opit/onnistumiset rahoituskauden aikana, eli hanketta kehittäessänne?

Projekti koostui kolmesta vaiheesta: 1) Taustatutkimusvaihe. Tiimi selvitti millaisten algoritmien toimintaa projektissa olisi järkevää ja mahdollista tutkia ja millä metodeilla se tehtäisiin. Päätimme tutkimuskohteet myös journalististen kriteerien perusteella, eli etsimme kohteita, joiden penkomiseen liittyy merkittävä yhteiskunnallinen kysymys tai epäkohta. 2) Datanlouhintavaihe. Keräsimme tarvittavan datan ja analysoimme sen. 3) Journalistisen jutun kirjoittaminen ja editointi. Työvaiheiden avaaminen yleisölle.

Tiktokin suosittelualgoritmista tekemämme juttu oli projektin onnistunein lopputulos: saimme bottikokeella aiheesta irti uutta, merkittävää tietoa. Tiktok ei toimi suomeksi samaan tapaan kuin englanniksi. ”Maailman tarkimmaksi” kutsuttu suosittelualgoritmi ei oppinut bottiemme mielenkiinnon kohteita eikä ajanut niitä äärisisältöjen pariin tai kaninkoloihin, kuten englanninkielisissä kokeissa on osoitettu.

Opimme myös, miten tavattoman työlästä ja hidasta algoritmien tutkiminen on. Jouduimme korjaamaan ja muuntelemaan koeasetelmaamme ja metodologiaamme moneen kertaan, koska törmäsimme lukuisiin yllättäviin esteisiin.

Entä mikä ei mennyt, kuten olitte suunnitelleet?

Alun perin hankkeen kestoksi suunniteltiin kolmea tai neljää kuukautta, mutta se tehtiinkin erissä ja aikaa kului enemmän. Hanke aloitettiin suunnittelulla ja datatieteilijän rekrytoinnilla jo toukokuussa 2021, ja jatkettiin taustatutkimuksella ja kokeiden käynnistämisellä syksyllä 2021. Kokeet saatiin valmiiksi keväällä 2022. Kokeissa jouduttiin tekemään lukuisia suunnanmuutoksia, kun jokin metodi ei toiminutkaan. Tähän kului paljon enemmän aikaa kuin etukäteen kuvittelin. Jälkikäteen tajusin, että olisin voinut kirjoittaa artikkeleita myös kokeidemme ulkopuolelta, koska olin kuitenkin käyttänyt paljon aikaa algoritmijournalismin ja alan tutkimuksen lukemiseen sekä keskustellut useiden asiantuntijoiden kanssa. Näin ollen iso osa projektissa tehdystä työstä ei näy ulospäin. Olen sittemmin käyttänyt hankkimaani tietoa hyödyksi työssäni journalistiikan työelämäprofessorina, ja varmasti palaan vielä aiheen pariin journalistina.

Mikä on projektinne tilanne nyt?

Projekti on päättynyt, mutta ainakin yksi juttu on vielä tulossa Long Playn sivuille. Jutut on julkaistu Long Playn ilmaisina juttuina (https://www.longplay.fi/lyhyet) tai perjantaikirjeinä (https://www.longplay.fi/perjantaikirje). Suosittelen lukemaan tämän jutun (https://www.longplay.fi/sivuaanet/tiktokin-algoritmi-ei-osaa-lukea-ajatuksiasi) tekemästämme Tiktok-kokeesta, ja kuvauksen siitä, miten koe toteutettiin (https://www.longplay.fi/lyhyet/nain-tiktok-koe-tehtiin).

Muita huomioita?

Ilman Uutisraivaaja-rahoitusta emme olisi voineet kokeilla algoritmien tutkimista, ja tuskinpa siihen olisi ihan vielä tarttunut Suomessa kukaan muukaan. Nyt meillä on aiheesta ja siihen sopivista metodologioista sen verran tietoa, että voimme harkita uusia projekteja. Tiedämme, millaista budjettia ja millaisia taitoja tämän tyyppiseen työhön vaaditaan.

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment