Viime vuonna RARE voitti Uutisraivaaja-rahoituksen idealla nimeltä Demokraattinen toimitus, joka on nuorta yleisöä somessa osallistava työkalu. Syksyn 2023 aikana RAREn tiimi tuotti neljän kuukauden aikana neljä journalistista juttukokonaisuutta, joiden aiheista päättivät nuoret. Blogitekstissä yksi RAREn perustajajäsen Vilma Rimpelä reflektoi kulunutta syksyä.

Kyselimme Instagramissa juttuaiheita ensimmäisen kerran elokuussa. Tämän jälkeen ehdotetut aiheet ottivat mittaa toisistaan Instagram Storiesin äänestyksissä. Ensimmäisen kierroksen voittajaksi nousi työttömyys. Yleisön toiveena oli erityisesti uudenlaiset representaatiot aiheeseen liittyen.

Syksyn alussa sukelsimme nelihenkisen toimituksemme kesken sen hetkiseen julkiseen keskusteluun ja työttömyyttä käsittelevään mediamaisemaan, joka suurelta osin käsitteli uutta hallitusohjelmaa ja hallituksemme leikkauksia. Tuotimme aiheesta kaksi videota, kaksi Instagram Stories -artikkelia ja yhden meemikokoelman. Julkaisut käsittelivät päätöksenteon vinoutumia ja valtamedian näkökulmia ja representaatioita työttömyyteen liittyen. Meemit esittelivät aihetta satiirin ja huumorin kautta. Huumoria hyödynnettiin myös toisessa videossa, joka käsitteli ironisesti sitä, miten media puhuu työttömyydestä.

Syyskuussa Demokraattisen toimituksen syksyn toiseksi aiheeksi valikoitui vihreä kolonialismi ja erityisesti suomalaisen energiayhtiön iso tuulivoimahanke Davvi, jota on suunniteltu Norjan puoleiselle Saamenmaalle, lähelle Suomen rajaa. Aihe näkyi samoihin aikoihin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja Norjan parlamenttitalon edustalla käydyissä mielenosoituksissa.

Tuotimme aiheesta kolme videota ja meemejä. Aloitimme juttukokonaisuuden avaamalla vihreän kolonialismin termiä. Toisen julkaisun taustamateriaaliksi saimme käsiimme videon, jossa nuoret saamelaiset aktivistit pyrkivät saamaan vastauksia St1:n omistajalta Mika Anttoselta liittyen hankkeen eettisyyteen. Toimitimme taustamateriaalista inspiroituneena yhteishaastattelun saamelaisaktivistien ja St1:n kesken. Juttukokonaisuuden viimeistä videota varten haastattelimme aihetta lain näkökulmasta tutkinutta Helsingin yliopiston tutkijaa. Meemeissä pohdimme koko keissin kaksinaismoralismia energiayhtiöiden puolelta.

Lokakuussa yleisö äänesti toimituksemme työpöydälle lapsien hankkimisen tässä maailmantilanteessa. Aihe tuntui ajankohtaiselta myös meille tekijöille, ja pohdimme, että aihe koskettaa erityisesti Z-sukupolvea, joka on oman kokemuksemme ja somen perusteella paikoin hyvin ahdistunut sotien keskellä pandemian jälkimainingeissa.

Päätimme lähestyä aihetta henkilökohtaisten näkökulmien kautta: Yhdessä toimittaja pohti aihetta vanhemmuuden näkökulmasta, toisessa keskiössä olivat vanhemmuuden representaatiot, ja kolmannessa keskiössä oli oma henkinen kasvu aiheen parissa. Videoiden lisäksi pyrimme ymmärtämään aihetta väestörakenteen rakentumisen ja biologisten muutosten kautta, joista tuotimme kaksi Instagram Stories -artikkelia. Meemi-julkaisu tuki hankalan aiheen käsittelyä huumorin keinoin.

Demokraattisen toimituksen syksyn viimeisellä kierroksella kokeilimme uutta lähestymistapaa. Kävimme läpi kaikki työkalun kautta saamamme juttuaiheet, ja jokainen meistä neljästä tekijästä valitsi niistä oman suosikkinsa. Ensimmäisellä äänestyskierroksella yleisö sai päättää suosikkinsa valitsemistamme aiheista, minkä jälkeen he saivat myös äänestää mieleisimmän näkökulman aiheelle tekemiemme ehdotusten pohjalta. Äänestyksen voitti nuorten uupumus ja burnout-kulttuuri, tarkentavana näkökulmana kysymys siitä, ovatko nuoret uupuneet aina vai onko kyse tästä ajasta?

Aihe kosketti meitä tekijöinä, sillä meistä valtaosa on kokenut loppuun palamisen. Emmekä ole ainoita – tutkimukset osoittavat nuorten olevan enenevissä määrin uupuneita tässä tietoyhteiskunnan ajassa.

Päädyimme yleisöäänestyksen myötä haastattelemaan nuoria aiheesta. Haastatteluvideon tuotannossa huomasimme, kuinka vaikeaa on päästä nuorten puheille erityisesti koulujärjestelmän kautta. Tämän seurauksena päädyimme käsittelemään toisessa videossa koulujen harjoittamaa sensuuria nuorten näkökulmien kohdalla. Instagram Stories -artikkelia varten haastattelimme aiheesta kahta tutkijaa, jotka avasivat aihetta yhteiskunnan näkökulmasta.

Projekti antoi meille paljon tietoa siitä, mistä aiheista nuori yleisö haluaa kuulla juuri nyt. Tämän lisäksi esiin nousi kolme keskeistä oivallusta:

  1. Osallistaminen kannattaa! Käytettäessä Demokraattista toimitusta toimituksen työkaluna julkaisujemme suosio nousi selvästi. Jokainen juttukokonaisuus pongahti kuluneen vuoden suosituimpien juttujemme joukkoon.
  2. Vallan jakaminen ei tarkoita vallasta luopumista. Huomasimme, että vaikka toimituksen valtaa oli siirretty yleisölle, niin koimme kuitenkin innostavaksi pohtia toimituksen kesken, millaiset näkökulmat ja tavat puhutella yleisöä herättäisi nuoren yleisön kiinnostuksen.
  3. Yleisösuhde syvenee. Juttuaiheiden kerääminen tuntui merkitykselliseltä tavalta syventää suhdetta yleisöömme, sillä saimme ajantasaista tietoa seuraajiemme mielenkiinnonkohteista, ja moni jakoi syvällisempääkin pohdintaa aiheisiin liittyen.

Uutisraivaajan jälkeen Demokraattinen toimitus jatkaa elämäänsä RAREn kanavissa – jo vuoden alussa yleisömme äänesti uuden aiheen työpöydillemme. Seuraa homman etenemistä Instagramissa @rareonkova!

 

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment