Nettitestien ja datajournalismin yhdistäminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tässä kirjoituksessa avaan yhtä näkökulmaa, jota emme ole tähän mennessä juuri ehtineet tuoda esille.

Uutissisällössä lähdetään perinteisesti siitä, että artikkelit pitävät paikkansa vain julkaisuhetkellä. Jos verkkolehti kertoo artikkelia varten haastatellun tutkijan iäksi 24 vuotta, ei se päivitä sitä hänen myöhemmin täyttäessä 25 vuotta. Vastaavasti, jos se julkaisee uutisen otsikolla ”Kokoomus on Suomen suurin puolue”, ei se korjaa vanhaa uutista uusien galluplukujen valossa. Sisältö siis on lähtökohtaisesti tiettyyn hetkeen sidottua ja nopeasti vanhenevaa, eikä sitä tyypillisesti voida uudelleenkäyttää. Helsingin Sanomat pitää tehdä joka päivä uudestaan. Tämä on erittäin kallista ja merkittävä syy siihen, että toimivia journalismin liiketoimintamalleja on vaikea löytää.

Ainakin osa datavetoisesta sisällöstä on mahdollista rakentaa eri tavalla. Kun tietoa kerätään jatkuvasti, tietojärjestelmä voi automaattisesti päivittää artikkelin vastaamaan uusimpia tietoja. Jatkuvasti kerättyyn dataan perustuva sisältö voi olla dynaamista, uudelleenkäytettävää, ja ajatonta.

Kokeiluja uudentyyppisellä sisällöllä

Tietyssä mielessä pörssiuutissivustot ovat tehneet datavetoista ja päivittyvää sisältöä jo pitkään. Ne kuitenkin lähinnä vain esittävät raakadataa ja jättävät analyysit perinteisille artikkeleille. Tämä on varsin kaukana esimerkiksi esimerkiksi New York Timesin omaan ennustemalliin perustuvasta vaaliennusteesta: NYT:llä oli yhdysvaltain senaatin vaalien aikaan käytössä tietokonemalli, joka ennusti vaalitulosta uusimpien galluplukujen, aiempien vaalitulosten ja muiden tekijöiden pohjalta. Mallin laskemat tulokset esitettiin monipuolisin visualisaatioin, jotka päivittyivät päivittäin. Mukana on myös työkalu, jolla lukija voi rakentaa oman ennusteensa. Sisältöä voidaan käyttää uudelleen vain pienin muutoksin seuraavien vaalien yhteydessä.

Vastaavasti Wall Street Journalilla on kuukausittain päivittyvä näyttävä visuaalisaatio työmarkkinoiden kehityksestä. WSJ:n visualisaatio on melko ajaton, sillä työmarkkinoiden kehitys tulee oletettavasti pysymään kiinnostavana aiheena vielä pitkään.

Myös Helsingin Sanomilla on oma kokeilunsa. HS:n Mediakone seuraa reaaliajassa puolueiden saamaa medianäkyvyyttä.

Nämä isot mediatalot ovat alkaneet ymmärtää, että jatkuvaan dataan perustuva sisältö on yksi mahdollinen osaratkaisu median kannattavuusongelmiin.

Nettitestit ja datajournalismin yhdistävä palvelu koekenttänä uudelle datavetoiselle journalismille

Nettitestit ja datajournalismin yhdistävällä palvelulla on potentiaalia toimia koekenttänä uudenlaiselle datavetoiselle journalismille, jossa sisältö on dynaamista, uudelleenkäytettävää ja ajatonta. Palvelua kehitettäessä tulemme oppimaan, mitä kaikkea tämä vaatii esimerkiksi julkaisualustalta. Mediatalojen tähän asti tekemät kokeilut on käytännössä toteutettu varsinaisen julkaisualustan ulkopuolelle. Olisi hauskaa, jos työtämme voitaisiin jatkossa hyödyntää myös muissa konteksteissa ja voisimme omalta osin puskea koko suomalaista mediakenttää eteenpäin.

Ville Väänänen ja Juho Ojala / TDJ

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment