Nettitestit tarjoavat mahdollisuuden kerätä ainutlaatuista dataa ihmisten vastauksista mitä moninaisimpiin kysymyksiin.

Kun Yle teettää Taloustutkimuksella selvityksen ihmisten asenteista vaikkapa maahanmuuttopolitiikkaan, keräävät haastattelijat tyypillisesti vastauksia joiltakin tuhansilta ihmisiltä. Samassa ajassa nettitesti voi helposti kerätä monta kertaluokkaa suuremman määrän vastauksia.

Toisaalta nettitestidata ei ole samalla tavalla yleistettävissä kuin perinteisin tieteellisin menetelmin tehdyt kyselytutkimukset. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ongelma. Haastattelemamme informaation muotoilijan J​uuso Koposen​ sanoin: “Kun dataa on tosi paljon, sen ei tarvitse olla niin hyvin yleistettävää, jotta siitä voi löytää jotain kiinnostavaa.”

TDJ avaa alkoholismia käsittelevää nettitestidataa

Kun olemme TDJ:n tiimillä keskustelleet eri alojen asiantuntijoiden kanssa konseptistamme, huomattavan monilla on tullut kokonaan uusia ideoita siihen, mitä datalla voisi tehdä. Toisaalta OpenVizConf­-konferenssissa näimme erilaisista konteksteista monia hyviä esimerkkejä siitä, kuinka datan avaaminen johti siihen, että joku teki sillä jotain yllättävää ja merkityksellistä.

TDJ hyödyntää uuden palvelun alkuun polkaisemisessa olemassaolevaa Testimaa­-nettitestisivustoa, jonka alkoholismia käsittelevästä nettitestistä ​on nyt saatu kerättyä noin 10 000 vastaajan aineisto. TDJ on juuri avannut ​vastausaineiston yleiseen käyttöön Creative Commons Attribution 4.0 -lisenssillä.

TDJ:n tiimi on hyvin mielissään jokaisesta, joka tarttuu dataan ja tekee sillä jotain kiinnostavaa. Olemmekin varautuneet tarjoamaan paljon pizzaa ja torikahveja niille, jotka tilaisuuteen tarttuvat!

Työkalu avoimen nettitestidatan visuaaliseen analysointiin

Jotta datan tutkimiseen pääsisi nopeasti kiinni, sovitimme University of Washingtonin Interactive Data Labin​ kehittämän kokeellisen visuaalisen analyysityökalu P​olestarin ​juuri avatulle nettitestidatalle. Työkalua voi kokeilla osoitteessa p​olestar.testimaa.com.​ Se toimii parhaiten Safari­-selaimella.

Kuvassa on esimerkki yksinkertaisesta analyysistä, jonka saa työkalusta ulos alle minuutissa. Kuvaajissa x-akselilla on viikoittaisten alkoholiannosten määrä ja y-­akselilla se, kuinka monta kertaa lukija arvioi itkeneensä viimeisen kolmen vuoden aikana. Naisten vastaukset ovat vasemmanpuolisessa kuvaajassa,ja miesten vastaukset oikeanpuoleisessa. Nettitestiin vastanneiden miesten osalta alkoholinjuomisen lisääntyessä itkeminen pääsääntöisesti vähenee. Tämä liittynee alkoholin tunteita turruttavaan vaikutukseen. Kuvaajissa näkyy myös selvästi se, että nettitestin tehneet naiset itkevät keskimäärin miehiä enemmän.

weeklyDrinksAndCryCount

Vaikka työkalun käyttö on verrattain helppoa, olisi se toki liian monimutkainen keskimääräiselle verkkomedian lukijalle. Tälläisten työkalujen rooli onkin lähinnä sisällöntuotannon apuvälineenä. Lukijoillekin voidaan tarjota eksploratiivisia elementtejä osana sisältöjä, mutta niiden tulee olla selvästi yksinkertaisempia.

Ville Väänänen ja Juho Ojala

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment