Wikimania 2019 - Knowledge Crystals

Tietokiteet ovat tapa hakea joukkoistamalla vastauksia yhteiskuntaa jakaviin kysymyksiin. Kansalaiskide-tiimi kehittää parhaillaan verkkotyökalua, jonka avulla kerätään lukijoilta näkökulmia ja niiden perusteluita.

Wikimania 2019 - Knowledge Crystals

Jouni (oik.) ja Tuukka esittelemässä prototyyppiä Wikimaniassa Tukholmassa. Kuvan lähde Wikimedia Commonsissa. Kuvaaja Liridon.

Kesän aikana Kansalaiskide otti kaksi loikkaa: harppasimme työpajojen järjestämisestä verkkotyöskentelyn kehittämiseen, ja päätimme syventyä tietokiteisiin tarvittavien argumenttien keräämiseen ja jäsentämiseen verkkodebateilla. Argumentaatiotyökalun prototyyppi on nyt valmis testeihin eri käyttäjäryhmien kanssa. Keskustelut potentiaalisten asiakkaiden kanssa ovat edenneet positiivisesti ja herättäneet riittävästi kiinnostusta, jotta tähän suuntaan kannattaa jatkaa.

Rakennetta keskusteluun

Kansalaiskiteen ydinajatuksena on tietokiteitä hyödyntäen jäsentää yhteiskunnallisista teemoista kumpuavaa keskustelua. Haluamme edistää perusteltujen näkemysten esittämistä verkossa, ja siksi aloimme kehittää verkkopohjaista argumentaatiotyökalua. Argumentoivan keskustelun avulla tietokiteissä tarvittavia perusteltuja väitteitä pystytään löytämään ja jalostamaan paremmin kuin tyhjältä pöydältä. Pyrimme tarkoituksella pois kahdesta asiasta: että ihmiset kommentoivat suoraan siihen, mitä joku on juuri äsken sanonut, ja että suuri määrä tykkäyksiä nostaa puheenvuoron näkyviin.

Vauhtia työkalun kehittämiseen haimme Tukholman Wikimaniasta, eli Wikipedian kirjoittajien ja muiden wikiaktiivien vuosittaisesta kokoontumisesta. Tapahtumaan kuuluneessa hackathonissa rakensimme työkalun ensimmäisen version samojen avointen työkalujen varaan, joita wikipedistit käyttävät mm. Wikidatassa eli maailman suurimmassa semanttisessa tietokannassa. Tapahtuman osallistujia yhdistivät avoimuuden periaatteet, joiden luomassa ilmapiirissä yhteisön koodarit toteuttivat yhdessä ja toisilleen toiminnallisuuksia niistä asioista, joita kukin osaa parhaiten. Asiat etenevät todella vauhdilla, kun vain uskaltaa heittäytyä mukaan. Näin mekin saimme muutaman kompastuskiven ratkaistuksi ja niinpä meillä oli toimiva demo ennen tapahtuman päättymistä.

Työkalun toimintalogiikka perustuu argumentaatioteoriaan, jonka mukaan debatissa tärkeintä on etsiä heikkoja argumentteja ja yrittää kumota niitä tehokkailla vasta-argumenteilla. Vasta-argumentti kumoaa edeltävän argumentin tykkäyksistä riippumatta, jolloin se voidaan piilottaa yhteenvedosta ja näin korostaa keskustelun keskeisiä osia. Toiminto siis ohjaa ihmisiä miettimään toisaalta sitä, mikä debatissa on huonosti perusteltua, ja toisaalta miten oma näkemys pitää esittää ja taustoittaa, jotta se kestäisi toisten kritiikin. Nokkelilla tölväisyillä tai suosituilla sutkauksilla ei pääse pitkälle.

Kokeilut kehittävät

Työkalun ensimmäisten elinviikkojen aikana olemme testanneet toiminnallisuuksia käymällä keskusteluja Kansalaiskide-tiimin kesken. Ajasta ja paikasta riippumattomat verkkokeskustelut sopivat pääasiassa etänä työskentelevälle tiimillemme hyvin, mutta hieman koomisestikin yksi argumentaatiokierros käytiin saman pöydän ääressä – jokainen omalla läppärillä, vain näppäimistön pitäessä ääntä! Toistaiseksi anonyymisti kirjautuvat näkökulmat jättävät arvailujen varaan sen, missä määrin tiimin jäsenet ovat käyneet tiukkoja väittelyitä itsensä kanssa.

Syksyn aikana jatkamme työkalun kehittämistä yhdessä eri käyttäjäryhmien kanssa. Yhden kokeilun teemme yhdessä lukio-opiskelijoiden ja -opettajien kanssa. Lukiolaisten kanssa pääsemme testaamaan jonkin aihepiirin hahmottamiseen pyrkivää rakenteista keskustelua, sen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Työkalua pääsee kokeilemaan syyskuussa myös Helsinki Design Weekin Ilmastokoulun oppitunnilla. Lisäksi eräs kansainvälinen kansalaisjärjestö on kiinnostunut käyttämään tietokiteitä ja työkalua omaan aihepiiriinsä liittyvien kysymysten hahmottamiseen, jäsenistönsä näkemysten keräämiseen ja keskeisimpien näkökulmien kiteyttämiseen.

Kiteinen tulevaisuus

Kärjistyneiden yhteiskunnallisten keskustelujen selventäminen vaikuttaa osuvalta käyttökohteelta tietokiteille. Mutta vasta lähikuukausien kokeilut tuovat tietoa työkalun kehitystarpeista. Työkalu pyrkii suoraan tuottamaan jaettua ymmärrystä eli ylös kirjoitettua kuvausta eri osapuolten näkemyksistä ja erimielisyyksistä. Tätä eivät muut väittelytyökalut tee. Tietokiteiden tärkeimmiksi käyttäjäryhmiksi ovat tässä vaiheessa valikoituneet journalistit ja kansalaiset.

Edessämme on käytännössä palvelun muotoilua ja rakentamista, liiketoimintamallien jatkokehittelyä, kumppanuusneuvotteluja sekä asiakasmyyntiä ja konsultointia. Tavoitteena on tuottaa skaalautuva palvelu, joka kohtuullisella aikajänteellä rahoittaa itsensä.

-Kansalaiskide-tiimi

  • Projektin verkkosivu: okf.fi/kansalaiskide
  • Seuraa Twitterissä @tietokide ja Instagramissa @tietokide
  • Projektin taustaorganisaatio Open Knowledge Finland ry on avoin kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää reilua ja avointa digitaalista yhteiskuntaa avoimen tiedon ja yhteistyön avulla. Open Knowledge Finlandin Facebook-sivu

Vastaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment